Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн хэмжээ
{{loanAmountText}}
Сард төлөх дүн
{{monthlyPaymentAmountText}}
# Огноо Хүү тооцсон хоног Зээлийн хүү Үндсэн төлбөр Нийт төлбөр Зээлийн үлдэгдэл
{{row.number}} {{row.dateText}} {{row.days}} {{row.interestText}} {{row.mainPaymentText}} {{calculationResult.monthlyPaymentText}} {{row.balanceText}}